شب-عملیات-بدر

شب عملیات بدر

آخرین وداع سردار شهید ابراهیم جعفرزاده با همرزمان لحظاتی قبل از شهادت