دعای بی ریا و خالصانه رزمندگان یزدی در جبهه ها

اعزام کاروان راهیان کربلای 4 به جبهه ها از استان یزد - سال 1365

رزمندگان یزدی قبل از عملیات نصر 7 - 1366

اعزام رزمندگان یزدی به جبهه ها- سال 1361

صحبت های شهید جمال خانی قبل از عملیات بیت المقدس

سخنرانی آیت الله ناصری در جمع رزمندگان اسلام

مصاحبه با رزمندگان یزدی بعد از عملیات بیت المقدس7

سفری به معراج شهدا، پادگان شهید عاصی زاده در اهواز